Praca dziennikarza związana jest z poszukiwaniem i opracowywaniem materiałów prezentowanych w środkach masowego przekazu. By wykonywać pracę dziennikarza, nie jest konieczne wykształcenie kierunkowe. Dziennikarzami bardzo często zostają osoby, które potrafią pisać, bez względu na ukończony kierunek studiów. By pisać w sposób interesujący, musisz opanować trudną umiejętność wyszukiwania i redagowania informacji. Opanowanie tych umiejętności jest trudne, ale nie niemożliwe. Spójny i składny tekst oraz umiejętność przelewania myśli na papier są umiejętnościami, które można wypracować samodzielnie. Szlifowanie warsztatu dziennikarskiego pozwala poznać wartość języka i wypracować indywidualny styl.

Czytaj

Kandydat na dziennikarza powinien czytać duże ilości prasy, także internetowe wydania. Oglądanie i słuchanie audycji radiowych również jest pomocne. Czytanie jest najlepszą drogą do zdobycia niezbędnego poziomu elokwencji. Pomaga wzbogacać słownictwo i szlifować warsztat. Młodzi ludzie bardzo często mają braki w podstawowej znajomości współczesnych wydarzeń politycznych i społecznych. Czytanie, najlepiej tekstów autorstwa zawodowych dziennikarzy jest bardzo ważne. Pomaga czerpać wzorce i wypracować własny styl. Czytaj nie tylko o tym, co Cię interesuje i jest dostępne w Internecie. Skup się przede wszystkim na prasie opiniotwórczej.

Pisz

Doświadczenie w pisaniu zdobywa się z czasem. Bez niego nie ma najmniejszych szans, by zaistnieć w dziennikarstwie. Zainteresowanie odbiorcy jest najważniejszą umiejętnością dobrego dziennikarza. Jeśli czujesz się na siłach, możesz zgłosić się do redagowania gazetki szkolnej lub studenckiej. Możesz również publikować w Internecie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest publikowanie tekstów w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego lub nawiązanie współpracy z redakcją jakiejś strony. Warto wybrać taki portal, który posiada w swej strukturze osoby odpowiedzialne za korektę. Pozwoli to poszerzyć umiejętności. Możesz również założyć własna stronę lub blog. Jednak w tym przypadku informacją zwrotną będą wyłącznie komentarze od czytelników, które rzadko odnoszą się do umiejętności dziennikarskich. Staż i praktyki w lokalnych czasopismach również są bardzo dobrym sposobem poprawy warsztatu dziennikarskiego. Ponadto możesz przekonać się, jak wygląda praca dziennikarza i na czym polega praca w redakcji. Ta metoda szlifowania warsztatu może jednak wymagać aktywności. To Ty musisz zainteresować redakcję swoją osobą. Zainteresowanie możesz wzbudzić, przedstawiając opublikowany gdzieś artykuł swojego autorstwa. Czas praktyk lub stażu możesz wykorzystać na przyuczenie do zawodu. Istnieje również szansa, że jeżeli sprawdzisz się w roli stażysty lub praktykanta, możesz zostać zaproszony do stałej współpracy.

Nie zniechęcaj się

Bez względu na formę, którą wybierzesz, możesz zderzyć się z krytyką. Nieprzychylne opinie na temat własnej pracy mogą powodować zniechęcenie. Pamiętaj jednak, że dziennikarz powinien radzić sobie z trudnymi sytuacjami i opanować umiejętność pracy w warunkach wysokiego poziomu stresu. W informacjach zwrotnych nierzadko jest wiele prawdy, trzeba jednak umieć ją obiektywne odebrać

Dbaj o poprawność językową

Współcześnie wiele portali i gazet pełnych jest błędów stylistycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych. Poprawność językowa jest bardzo ważna. Znajomość poprawnej polszczyzny ma istotne znaczenie, ponieważ źle skonstruowane zdania czytają inni i przekazują błędy dalej. Laicyzacja języka jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Pisząc, korzystaj ze słowników wbudowanych w programach lub na stronach internetowych. Pisz i mów po polsku. Nie stosuj niepotrzebnie zapożyczeń z języków obcych. Większość słów ma swoje polskie odpowiedniki.

Twórz własny styl

Szlifowanie warsztatu pozwala autorowi poznać wartość języka jako środka komunikacji. Umożliwia wypracowanie dbałości o poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną, gramatyczną. Uświadamia również możliwości funkcjonalnego i atrakcyjnego przekazywania tekstu w celu zainteresowanie czytelnika. Świadomość językowa, która budzi się poprzez tworzenie wypowiedzi, które spotykają się z opinią czytelnika, przekłada się na jakość operowania słowem i rosnące kompetencje językowe. Wypracowanie własnego stylu jest konieczne, gdy chcesz podjąć próby dziennikarskie. Zaprezentowanie potencjalnemu pracodawcy efektywnie zredagowanych tekstów może okazać się znaczącym punktem. Nawet twórczość niezwiązana z obszarem dziennikarskiej pracy niesie wartościowy przekaz. Może świadczyć o zainteresowaniach i umiejętnościach przekazywania własnego punktu widzenia, a także o kreatywności i samodzielnego poszukiwania tematów.

Wybierz specjalizację

Specjalizacja w dziennikarstwie jest ważna. Wybór wąskiej dziedziny i doskonalenie się w jej zakresie jest bardzo dobrym pomysłem. Istnieje wiele cech, które powinien posiadać dobry dziennikach, ale wśród najważniejszych wymienić należy ciekawość świata i chęć do pracy. Misja związana z zawodem dziennikarza powoduje, że wymaga się od niego nowych informacji, relacji. Warto mieć swoją pasję i posiadać szerokie horyzonty. Wiedza z zakresu specjalizacji niejednokrotnie może decydować o losach dziennikarza.

PODZIEL SIĘ
Następny artykułJaki tablet dla studenta?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here