Jak wyglądają inwestycje na rynku forex

Z roku na rok coraz więcej osób poszukuje alternatywnych możliwości lokowania swojego kapitału. Spowodowane jest to przede wszystkim bardzo niskim oprocentowaniem lokat i kont oszczędnościowych w bankach. Jedną z popularnych możliwości jest zdecydowanie się na inwestycję na rynku forex. Czym dokładnie jest i jak działa forex? Na to pytanie szczegółowo odpowiadamy w poniższym artykule.

Rynek forex – historia 

Forex to międzynarodowy rynek, który pozwala na handel walutami. Początki forex sięgają konferencji Bretton Woods z 1944 roku. Wówczas państwa alianckie postanowiły, że utworzą nowy system walutowy. Jego wyróżnikiem miało być oparcie się na wymienialności dolara amerykańskiego na złoto według stałego parytetu. Dodatkowo ustalono, że państwa sojusznicze miały zgodzić się na utrzymywanie kursów walutowych z wzajemnością. Dzięki ustabilizowaniu kursów miała nastąpić znacząca poprawa wyników gospodarczych za sprawą wzrostu handlu pomiędzy państwami. Cel, który przyświecał państwom alianckim, został spełniony. 

Wówczas rynek forex wykorzystywano przez państwa i prywatne przedsiębiorstwa – rynek pozwalał im na nabywanie walut, które były niezbędne do realizowania transakcji handlowych. Forex w tej formule, którą znamy obecnie, został utworzony w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas Stany Zjednoczone podjęły decyzję, że zrezygnują z parytetu złota. Reszta państw określiła nowy parytet dla walut narodowych i nie opierano ich więcej na dolarze amerykańskim. 

Jak obecnie działa międzynarodowy rynek forex? 

Według jakich zasad obecnie funkcjonuje rynek forex? Pod tym pojęciem rozumiemy pozagiełdowy rynek walutowy, którego uczestnikami są instytucje bankowe, finansowe, osoby indywidualne czy globalne korporacje. Obecnie transakcje zakupu i sprzedaży walut są realizowane przez 24 godziny na dobę – wszystko jest możliwe dzięki internetowi. 

Przejdź do strony, by dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania jednej z platform inwestycyjnych, która pozwala na realizowanie transakcji na rynku Forex. Osoby, które podejmują decyzję o rozpoczęciu inwestowania na tym rynku, powinny koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że jest on całkowicie zdecentralizowany – nie posiada fizycznej siedziby. 

Cechą charakterystyczną forex jest także bardzo wysoka płynność i zmienność. Transakcje mogą być realizowane w bardzo krótkim czasie, jednak poważnym zagrożeniem są zmieniające się niezwykle szybko kursy walut. To z kolei powoduje, że ryzyko utraty zainwestowanych środków jest bardzo wysokie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here