odszkodowanie

Prawdopodobnie większość z nas uległa kiedyś nieszczęśliwemu wypadkowi. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się dzisiaj na zakup specjalnego ubezpieczenia NNW. Czasami NNW znajdziemy w pakiecie wraz z innym ubezpieczeniem, czasem funkcjonuje ono samodzielnie. Przed czym jednak tak naprawdę chroni? Kiedy można otrzymać odszkodowanie? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest NNW?

Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków to jeden z typów ubezpieczenia osobowego. Działa ono wówczas, gdy dochodzi do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej. O ile uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć nie wymaga dodatkowych definicji, o tyle nieszczęśliwy wypadek jest dość nieostrym pojęciem. Najczęściej wskazuje się, że jest to zdarzenie nagłe i zarazem wywołane przez działanie czynników zewnętrznych w stosunku do osoby, która poniosła śmierć, której ciało zostało uszkodzone lub której zdrowie uległo rozstrojowi. Odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek możemy zatem uzyskać wówczas, gdy niefortunnie poślizgniemy się na chodniku, ulegniemy wypadkowi samochodowemu lub przewrócimy się podczas jazdy na rowerze.

Odszkodowanie o nieodszkodowawczym charakterze

Co ciekawe z prawnego punktu widzenia odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków nie ma charakteru odszkodowawczego. Ubezpieczyciel ma bowiem bezwzględny obowiązek wypłaty należnego ubezpieczonemu świadczenia w przypadku ziszczenia się określonego zdarzenia. Niezależnie zatem w jaki sposób poszkodowany złamał nogę albo nabił sobie guza na głowie, jeżeli doszło do takiego urazu, to ubezpieczyciel wypłaci mu określoną z góry sumę ubezpieczenia. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe dysponują swoistym „cennikiem”, określającym stawki za poszczególne rodzaje szkód osobowych. Warto jednak podkreślić, że poza odszkodowaniem z NNW poszkodowany i tak może dochodzić odszkodowania na podstawie art. 444, 445 i 446 Kodeksu cywilnego.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty?

Od powyższej reguły obowiązują jednak pewne wyjątki. Odszkodowanie za wypadek nie zostanie wypłacone w czterech sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy wypadek będzie skutkiem choroby, w tym choroby psychicznej. Po drugie wtedy, gdy poszkodowany celowo i umyślnie doprowadzi do powstania szkody. Po trzecie w razie popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa. Po czwarte natomiast w razie udziału w bójce, kierowania pojazdem bez uprawnień albo w czasie działań wojennych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here