zatrudnienie cudzoziemca

Jeżeli chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy w procedurze uproszczonej zatrudnienia, to musisz znać jej podstawowe zasady. Obywateli wyżej wymienionych państw państw możesz zatrudnić na podstawie procedury uproszczonej, czyli tak zwanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jakie są obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu cudzoziemca? Przekonaj się sam!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zatrudnienie-cudzoziemca-2020-co-trzeba-wiedziec-o-procedurze-uproszczonej/ 

Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca 2020

Legalne zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy jest możliwe bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. 

Jedyne co jest potrzebne to złożenie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia dotyczącego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możemy złożyć, jeżeli łącznie są spełnione warunki takie jak:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych,
    na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Zatrudnienie obcokrajowca spoza Unii Europejskiej

Po złożeniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy musimy przekazać oryginał oświadczenia dla cudzoziemca. Takie oświadczenie pozwoli na uzyskanie w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju stałego pobytu, czyli wizy w celu wykonywania pracy.

W dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca musimy zawiadomić o tym powiatowy urząd pracy. Zawiadomienie to możemy przekazać w formie tradycyjnej na papierze lub przez internet za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia w zaznaczonym dniu to również musimy zgłosić to do urzędu.

Musimy zrobić to w ciągu 7 dni od dnia określonego w ewidencji oświadczeń jako dzień rozpoczęcia pracy. Zawiadomienie tak samo jak wyżej możemy przekazać osobiście lub online. 

Zobacz też: http://www.rebel-tv.pl/kim-jest-pelnomocnik-i-w-czym-moze-nam-pomoc/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here